Rogaine REVITALIZES pěna proti vypadávání vlasů pro muže 1x60ml, 5% Minoxidil na regeneraci vlasů

Cena: 1.109,00Kč
Běžná cena: 1.890,00Kč
Ušetříte: 781,00Kč
Výrobce: Johnson & Johnson
Model: ROGAINE_1_PENA_MEN_5
Bonusové body: 0
Dostupnost: Není na skladě

Upozornit na změnu stavu produktu

Informujte mně Podobné produkty

Rogaine proti vypadávání vlasů pro muže, 5% Minoxidil na regeneraci vlasů

Toto balení obsahuje 1x 60ml to vystačí na měsíční regenerační kůru

POZOR tento přípravek je určen pouze pro muže, ženy mají jiný přípravek se sníženou hodnotou Minoxidilu !!!

Rogaine s účinnou látkou 5% Minoxidil.

humánní léčivý přípravek (atc D11AX01, sukl 0056513): http://www.sukl.cz/modules/medication/detail.php?code=0056513&tab=info

Rogaine napomáhá zpomalení až zastavení dědičného padání vlasů. Při pravidelném užívání a dávkování dvakrát denně, po dostatečnou délku terapie, obnovuje Rogaine přísun výživy pokožce hlavy a navozuje opětovný růst vlasů.

Pánské ROGAINE Extra Strength 

  • Pomáhá zvrátit progresi dědičného vypadávání vlasů
  • dermatologové doporučují tuto značku pro opětovný růst vlasů tento prostředek je bez lékařského předpisu
  • Aplikujte přímo na váš "bezvlasý skalp" - dvakrát denně, každý den

 

Příbalová informace výrobku REGAINE 5% 1X60 ML

1/4 
sp. zn. sukls4096/2008 
a sp.zn. sukls22902/2012 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

REGAINE 5 % 
kožní roztok 
(minoxidilum) 

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka. 
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 
- Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo nezlepší do čtyř měsíců, musíte se poradit s lékařem. 

Co naleznete v této příbalové informaci 
1. Co je přípravek REGAINE a k čemu se používá 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek REGAINE používat 
3. Jak se přípravek REGAINE používá 
4. Možné nežádoucí účinky 
5. Jak přípravek REGAINE uchovávat 
6. Obsah balení a další informace 


1. Co je přípravek REGAINE a k čemu se používá 

REGAINE podporuje růst vlasů a zastavuje úbytek vlasů u dospělých mužů a žen postižených ztrátou 
vlasů, která je podmíněna mužskými pohlavními hormony (androgenní alopecie). 
Ke ztrátě vlasů může docházet na ohraničených místech nebo rovnoměrně na celé hlavě, postupně 
vytvářením tzv. koutů. Posléze zůstává zbytek vlasů po stranách a na temeni hlavy, zatímco vrchol 
hlavy je bez vlasů. 
Nový růst lze pozorovat přibližně nejdříve po dvou až čtyřech měsících plynulého používání dvakrát 
denně. U jednotlivých osob se tato doba liší. V případě uspokojivé odpovědi na léčbu je posléze 
doporučeno nepřetržité dlouhodobé používání přípravku. 
V průběhu léčby můžete pozorovat zvýšené vypadávání vlasů, které může být způsobeno účinkem 
minoxidilu při posunu z klidové do aktivní růstové fáze vlasů (staré vlasy vypadávají a na jejich místě 
rostou nové vlasy). K tomuto dočasnému zvýšení vypadávání vlasů obvykle dochází mezi dvěma 
až šesti týdny po zahájení léčby a vypadávání ustupuje do několika týdnů (prvních známek účinku 
minoxidilu). 

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek REGAINE používat 

Nepoužívejte přípravek REGAINE 
- jestliže jste alergický(á) na léčivou látku nebo kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou 
v bodě 6). 

Upozornění a opatření 
Přípravek není určen k používání u dětí a dospívajících do 18 let. 
Pacienti s onemocněním srdce nebo cév nebo s nepravidelnou srdeční činností (srdeční arytmie) by se 
měli před používáním přípravku REGAINE poradit s lékařem. 
REGAINE není určen k léčbě vypadávání vlasů, které je náhlé, v souvislosti s porodem nebo je důvod 
neznámý. 
2/4 
REGAINE nanášejte pouze na normální zdravou kůži na temeni hlavy. REGAINE nesmí být použit 
na zarudlou, zanícenou, infikovanou, podrážděnou nebo poraněnou kůži, nebo pokud jsou na kůži 
aplikovány i jiné léky. 

Jestliže dojde k náhodnému kontaktu přípravku s citlivými oblastmi (oči, odřená kůže a sliznice), 
postižené místo důkladně omyjte značným množstvím studené tekoucí vody. 

Používání přípravku REGAINE ukončete v případě nízkého krevního tlaku, bolesti 
na hrudi, rychlé srdeční akce, mdloby nebo závratě, otoku rukou nebo nohou a nevysvětleného zvýšení 
tělesné hmotnosti nebo přetrvávajícího zarudnutí nebo podráždění pokožky. 

Případné požití může způsobit závažné srdeční nežádoucí účinky. Tento přípravek musíte proto 
uchovávat mimo dosah dětí. 
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky a jiné formy interakce 
Informujte prosím svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) 
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 

V průběhu léčby přípravkem REGAINE nenanášejte bez porady s lékařem na pokožku hlavy žádné 
jiné přípravky, zejména pokud obsahují například betamethason, tretinoin nebo dithranol. 

Používání přípravku REGAINE s jídlem a pitím 
Přípravek REGAINE můžete používat nezávisle na stravovacích zvyklostech. 

Těhotenství a kojení 
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, nežli začnete přípravek REGAINE používat. 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek REGAINE neovlivňuje v doporučeném dávkování schopnost řízení dopravních prostředků 
a obsluhu strojů. 

Důležité informace o některých složkách přípravku REGAINE 
Přípravek obsahuje propylenglykol, který může způsobit podráždění kůže. 


3. Jak se přípravek REGAINE používá 

Vždy používejte tento přípravek v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře 
nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 

Doporučená dávka přípravku: 
Naneste 1 ml přípravku REGAINE dvakrát denně (jednou ráno a jednou večer) na pokožku hlavy, 
která je postižena ztrátou vlasů tak, aby byla pokryta celá postižená plocha. 

Nepřekračujte celkovou denní dávku 2 ml, účinek není zvýšen větším množstvím roztoku 
ani častějším používáním. REGAINE nenanášejte na žádné jiné místo. Vyvarujte se kontaktu 
přípravku s očima a sliznicemi. REGAINE nanášejte pouze na suchou a neporušenou kůži. 
Po skončení aplikace je zapotřebí si důkladně umýt ruce. 

Dle rozsahu postižení zvolte vhodný aplikátor. 

Pumpičkový (postřikový, sprejový) aplikátor: 
Tento aplikátor je nejvhodnější k nanášení přípravku REGAINE na rozsáhlé plochy. Sejměte víčko 
a otevřete šroubovací uzávěr. Nasaďte pumpičkový aplikátor na lahvičku a pevně jej zašroubujte. 
Odstraňte průhledný kryt. Nasměrujte pumpičku do středu příslušného místa na temeni hlavy a jednou 
3/4 
ji zmáčkněte; poté rozetřete roztok konečky prstů po celém povrchu postiženého místa. Celý postup 
opakujte celkem šestkrát, abyste nanesli 1 ml roztoku. Dbejte, abyste výpary nevdechoval(a). 
Po použití nasaďte průhledný kryt a velké černé víčko zpět na lahvičku. 

Aplikátor s prodlouženým rozprašovacím nástavcem: 
Tento aplikátor je vhodný pro nanášení přípravku REGAINE na malé plošky nebo do prořídlých 
vlasových partií. Pumpičkový aplikátor nasaďte na lahvičku. Odstraňte rozprašovač z konce 
pumpičkového aplikátoru a dále připevněte prodloužený rozprašovací nástavec silným zatlačením 
směrem dolů. Sejměte malou čepičku na konci prodlouženého nástavce. REGAINE nanášejte stejně 
jako pumpičkovým aplikátorem. Po použití nasaďte čepičku zpět na konec prodlouženého nástavce. 

Upozornění 
Přípravek REGAINE je obvykle nutné používat nepřetržitě po dva až čtyři měsíce i déle, 
než zaznamenáte růst vlasů. Stupeň růstu i kvalita vlasů jsou značně individuální. Nedojde-li po dvou 
až čtyřech měsících používání přípravku ke zlepšení, nebo se v průběhu léčby vyskytne některý z níže 
uvedených nežádoucích účinků, je nutná porada s lékařem. 

Jestliže jste použil/a více přípravku REGAINE, než jste měl(a) 
Při předávkování nebo neúmyslném požití přípravku může dojít k příznakům, k nimž patří: zrychlený 
srdeční tlukot, snížení krevního tlaku, otoky vedoucí ke zvýšení tělesné hmotnosti a závratě. 

Při náhodném požití přípravku se ihned poraďte s lékařem. 


4. Možné nežádoucí účinky 

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek REGAINE nežádoucí účinky, které se však nemusí 
vyskytnout u každého. 

Nežádoucí účinky hlášené z klinických studií 

K velmi častým nežádoucím účinkům (u více než 1 z 10 léčených pacientů) patří bolest hlavy. 
K častým nežádoucím účinkům (výskyt u méně než 1 z 10 a více než u 1 ze 100 léčených pacientů) 
patří dušnost, svědění, nežádoucí ochlupení, akné, zánět kůže, svalová bolest, otok, deprese a bolest. 

Nežádoucí účinky průběžně hlášené po uvedení přípravku na trh 

K méně častým nežádoucím účinkům (výskyt u méně než 1 ze 100 a více než u 1 z 1000 léčených 
pacientů) patří svědění, podráždění kůže, suchá kůže, vyrážka, přechodné vypadávání vlasů, nežádoucí 
růst ochlupení, změny barvy a struktury vlasů a bolest hlavy. 
Ke vzácným nežádoucím účinkům (výskyt u méně než 1 z 1000 a více než u 1 z 10 000 léčených 
pacientů) patří vyrážka v místě podání a zánět kůže. 
K velmi vzácným nežádoucím účinkům (výskyt u méně než 1 z 10 000 léčených pacientů) patří 
snížení krevního tlaku. 

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli 
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři 
nebo lékárníkovi. 


Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi 
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na níže uvedenou 
adresu. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
4/4 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 

5. Jak přípravek REGAINE uchovávat 

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 

Chraňte před otevřeným ohněm. 

Uchovávejte při teplotě do 30 °C. 

Přípravek REGAINE nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit 
životní prostředí. 


6. Obsah balení a další informace 

Co přípravek REGAINE obsahuje 
Léčivou látkou je minoxidilum 50 miligramů v 1 mililitru roztoku. 
Pomocnými látkami jsou: ethanol 95 % (v/v), propylenglykol, čištěná voda. 

Jak přípravek REGAINE vypadá a co obsahuje toto balení 
Přípravek je vyráběn v lékové formě kožního roztoku a je balen v polyethylénové lahvičce 
se šroubovacím uzávěrem, polyethylénovým víčkem a dvěma aplikátory a letáčkem s údaji o výrobci 
aplikátorů a v krabičce. 

Roztok může být čirý, bezbarvý až světle žlutý. 

Velikost balení: 1 x 60 ml + aplikátor 

Držitel rozhodnutí o registraci 
McNeil Products Limited 
c/o Johnson & Johnson, Ltd. 
Foundation Park, Roxborough Way 
Maidenhead, Berkshire 
SL6 3UG, Velká Británie 

Výrobce 
Janssen-Cilag S.A. 
Domaine de Maigremont 
27106 Val de Reuil Cedex 
Francie 

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: 
Johnson & Johnson, s.r.o., Karla Engliše 3201/6, 150 00 Praha 5, tel. 227 012 111 


Tato příbalová informace byla naposledy revidována 20.11.2015. 
Napsat recenzi

Poznámka: HTML tagy nebudou převedeny!

Nejhorší    Nejlepší

Opište prosím kód z obrázku do pole níže:

Kategorie
Přihlášení uživatele
E-mailová adresa:


Heslo:

Zapomenuté heslo